แปลงปลูกปลาม์มีนํ้าท่วมขังปลาม์ไม่มีลูกเลยครับ

แปลงปลูกปลาม์มีนํ้าท่วมขังปลาม์ไม่มีลูกเลยครับ

หาทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกโดยเร็ว

1 Like

ระบายน้ำออกด่วนเลย แล้วก็ปรับแต่งโคนปาล์มไม่ให้ดินไปกองทับเกินไป

1 Like

ถ้าต้นเอียง ต้องปรับให้ตรงก่อนดินแห้ง น้ำลดแล้วโรยปูนขาวรอบๆฆ่าเชื้อ แล้วค่อยประบสภาพดิน

1 Like