เทคนิคการปลูกดาวเรืองขายครับ

เทคนิคการปลูกดาวเรืองขายครับ

เทคนิคการปลูกดาวเรือง
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 1-1.5 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.0-1.20เมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากดาวเรืองสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
5.หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน5-7วัน ใส่ปุ๋ย 15-0-0หรือ 46-0-0อัตรา1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100ลิตรรดบนใบ2ครั้ง ห่าง7-10 วัน หลังย้ายปลูก 7-10 วัน เด็ดยอด
เมื่ดาวเรืองมีอายุ 20-25 วันหรือหลังย้ายกล้าครั้งที่ 2แล้ว 10-15 วันให้ปุ๋ย15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่และเมื่อดาวเรีองอายุ 35และ 45 วันใส่ปุ๋ย12-24-12อัตราอัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้ดาวเรืองเติบโตแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกดี
6.ปัจจัยสำคัญก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนเจาะต้นและดอกฯ โรคเหี่ยว

ช่วงหน้าฝนนี่ต้องระวังโรคโคนเน่าเลยนะ