กำจัดผีเสื้อ ต้นเหตุหนอนม้วนใบ ด้วยยาอะไรดีค่ะ

กำจัดผีเสื้อ ต้นเหตุหนอนม้วนใบ ด้วยยาอะไรดีค่ะ

ถ้าไม่เยอะ ลองใช้ไฟล่อ แล้วเก็บไปทำลายดู

ถ้าเป็นหนอนม้วนใบ ตามที่ผมแนะนำไปอีกโพส ลองใช้แลมดาหรือคาโบซัลแฟนครับ

หนอนม้วนใบในนาข้าวจะดื้อยามากโดยเฉพาะนาเขตชลประทาน การใช้ยาเก่าๆไม่ได้ผล ที่ยังพอได้
กลุ่ม 5สไปเนโทแรม
กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
กลุ่ม 22อินดอกซาคาร์บ
กลุ่ม 28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
สารผสมกลุ่ม 28+4คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม ฟลูเบนไดเอไมด์+ไทอะโคลพริด