อยากทราบว่ามะม่วงปลายใบไหม้ และใบก็เล็กลง เกิดจากสาเหตุใดคะ แล้วต้องแก้ไขอย่างไร

อยากทราบว่ามะม่วงปลายใบไหม้ และใบก็เล็กลง เกิดจากสาเหตุใดคะ แล้วต้องแก้ไขอย่างไร

เอาดินไปตรวจ อาการเหมือนดินเค็ม

1 Like

ไม่ได้เกิดจาก เชื้อสาเหตุโรคพืช

เป็นไปได้คือ
๑.ระบบรากกระทบกระเทือน
๒. ในช่วงที่อากาศร้อนจัด ให้น้ำไม่เพียงพอ การคายน้ำเกิดขึ้นมากกว่าที่จะส่งน้ำขึ้นไปทดแทน

1 Like

ดินที่ทางหมู่บ้านถมไว้จะเป็นดินสีออกฟ้าๆ แข็งมากค่ะ

ขอบคุณนะคะ

น่าจะขาดน้ำนะ

เหมือนกับที่บ้านเลย ส่วนมากเป็นยอดสูงๆ