สวัสดีครับผมขอถามครับผมปลูกฟักทองแล้วเป็นไวรัสตอนนี้ผมถอนที้งไถตากดินได้1เดือนผมอยากปลูกแปลงเดิมจะได้ไหมครับ

สวัสดีครับผมขอถามครับผมปลูกฟักทองแล้วเป็นไวรัสตอนนี้ผมถอนที้งไถตากดินได้1เดือนผมอยากปลูกแปลงเดิมจะได้ไหมครับ

การไถดินตากแดด เป็นการดีต่อการจัดการกับศัตรุพืชในดิน ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนการปลูกพืชผักทุกชนิด

แต่การจะจัดการกับไวรัสนั้นจะต้องดูแลดังนี้
๑. เมื่อกล้างอกใบเลี้ยงขยายเต็มที่แล้ว เดินสำรวจดูใบเลี้ยง ถ้าใบเลี้ยงมีตำหนิ ไม่สมบูรณ์เต็มที่ มีโอกาสที่จะมีเชื้อสาเหตุโรคพืช ทั้งเชื้อราและไวรัส ติดหรือปนเปื้อน มากับเมล็ดพันธุ์ ถอนทิ้งออกจากแปลงปลูก
๒. เมื่อต้นโต มีใบจริง ๓-๕ ใบ ตรวจดู ที่ส่วนของใบยอด ถ้ามีอาการผิดปกติ หรือ ด่างเหลืองชัดเจน ทำลายต้นที่พบอาการผิดปกติ
๓. ดูแลและควบคุมแมลงปากดูด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ
๔. กำจัดวัชพืชต่างๆ ในบริเวณแปลงปลูกหรือใกล้เคียงให้หมดสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยชั่วคราวของทั้งเชื้อสาเหตุและแมลง ซึ่งเป็นตัวนำและแพร่กระจายโรค

ได้ค่ะ แต่ตอนปลูกต้องหมั่นตรวจดู ถ้ามีต้นที่เป็นต้องทำลายเลย จะได้ไม่ระบาด