ผมปลูกแตงกวา ..มันออกดอกเยอะมาก"แต่มีลูกไม่กี่ต้น"😁มีวิธี😁 ทำให้ลูกติด เยอะๆมัยคับ ?(ผมใช้แค่น้ำส้มควันไม้ ) ..ผมไม่ใ

ผมปลูกแตงกวา …มันออกดอกเยอะมาก"แต่มีลูกไม่กี่ต้น":grin:มีวิธี:grin: ทำให้ลูกติด เยอะๆมัยคับ ?(ผมใช้แค่น้ำส้มควันไม้ ) …ผมไม่ใช้เคมี…นะคับ(มือใหม่ )

1 Like

คิดว่าช่วงดอกบานไม่ควรฉีดพ่นสารอะไร นอกจากบำรุง เพราะจะรบกวนการผสมเกสรค่ะ แต่เสริมแคลเซียมโบรอนบำรุงดู

1 Like

ฉีดฮอร์โมนไข่ลูกมากมายค่ะ

1 Like

การที่แตงกวาไม่ติดผล
1.แสดงว่าแตงกวามีความสมบูรณ์ต่ำ
2.ให้ปุ๋ย10-52-17+แคลเซี่ยม-โบรอนช่วยให่การสร้างและพัฒนาดอก เกสรที่สมบูรณ์และแข็งแรง ผสมติดดี

1 Like