ข้าว จะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรถึงจะได้ผลผลิตมาก (หลังหว่านและก่อนออกรวง)

ข้าว จะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรถึงจะได้ผลผลิตมาก (หลังหว่านและก่อนออกรวง)

3 Likes

ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิ ช่วงข้าวตั้งท้องใส่ยูเรีย (46-0-0)

1 Like

หลังข้าวงอก 30 วัน แนะนำสูตร 16-16-8 จำนวน 20 -25 กิโลต่อไร่ สำหรับดินร่วน หรือดินทราย ครับ แต่ถ้าเป็นดินเหนียว แนะนำ 16-20-0 จำนวน 20-25 กิโลต่อไร่ และรอบสองช่วงข้าวตั้งท้อง ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิ ก็ช่วง 15-20 กันยา ใส่แต่ยูเรีย 46-0-0 จำนวน 5-10 กิโลต่อไร่ก็พอครับ

2 Likes