ผมอยากทราบว่ามีวิธีทำอย่างไรให้มะนาวมีลูกดกและมีน้ำเยอะขอบคุณมากครับ

ผมอยากทราบว่ามีวิธีทำอย่างไรให้มะนาวมีลูกดกและมีน้ำเยอะขอบคุณมากครับ

6 Likes

การทำให้มะนาวลูกดก
1ต้องมีการบำรุงช่วงพักฟื้นต้น3-5เดือน
1.1 ตัดแต่งกิ่ง กิ่งแซม กิ่งน้ำค้าง กิ่งซ้อนทับ กิ่งทีโรคและแมลงทำลาย
1.2 ปลิดผลอ่อนด้วย เอทธีฟอน หรือNAA 200 PPM (200มิลลิกรัม/ลิตร)
1.3บำรุงปุ๋ยคอกเก่า 10-15 กิโลกรัม/ต้น
1.4ให้ปุ๋ย17-17-17+15-0-0 เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน
1.5กระตุ้นให้แตกใบอ่อน ด้วยโปแตสเซี่ยมไนเตรท 2.5%ผสมสาหร่ายสะกัด 200ซีซี/น้ำ 200 ลิตร
1.6ช่วงแตกใบอ่อนให้พ่นอาหารเสริม แคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยมและสังกะสี
2.หมั่นดูแลโรคและแมลง ที่มาทำลายใบอ่อน ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนแก้ว
3.การเตรียมการออดอกช่วงปลายฝน สิงหาคม-กันยายน ใหปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24หรือ9-24-24 หรือ 12-24-12เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน
4.ส่วนการให้มะนาวน้ำเยอะนั้น
4.1 หลังมะนาวติดผล ให้ปุ๋ย 17-17-17+ 15-0-0 เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน
4.2 ให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ