ขออนุญาตครับ มีวิธีกำจัดหนูในนาข้าวใหม๋ครับต้อนนี้ข้าวกำลังตั้งท้องครับ ขอบคุณครับ

ขออนุญาตครับ
มีวิธีกำจัดหนูในนาข้าวใหม๋ครับ
ต้อนนี้ข้าวกำลังตั้งท้องครับ
ขอบคุณครับ

1 Like

อาจต้องตั้งกรงดัก จะได้ไม่ส่งผลต่อต้นข้าว

ใช้กรงกับดักใส่เหยื่อล่อ หรือใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของกำมะถันจะมีกลิ่นเหม็นไล่หนูได้ เช่น เฟนโทเอต โอเมโทเอต ไดเมโทเอต มาลาไทออน อะซีเฟต หรือใช้ยาเบื่อหนู มีหลายชนิดแต่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงครับ

ใช้น้ำมันเครื่องเก่าผสมกับยาหอย แล้วเดินหยดรอบคันนาคับ