หางนกยูงฝรั่งปลูกในที่ลุ่มหรือที่ดอนดีครับ

หางนกยูงฝรั่งปลูกในที่ลุ่มหรือที่ดอนดีครับ

น่าจะไม่ชอบที่ลุ่มที่น้ำขังนะ ที่ดอนดีกว่า

1 Like

ที่ดอนครับ แต่ที่ลุ่มถ้าน้ำไม่ขัง ก็น่าจะปลูกได้อยู่นะ

1 Like

ที่ดอนครับ ไม่ชอบที่ลุ่ม ถ้าปลูกในที่ลุ่มจะไม่ค่อยออกดอก ที่ดอนออกดอกได้ดี

ที่ดอน น้องสาวปลูกอยู่