ขอคำแนะนำ เรื่องปลูกโกโก้ แสมในแปลงสวนทุเรียนหน่อยครับ...ต้องทำอะไร ยังไงบ้างกับสภาวะอากาศร้อนตอนนี้? #ภาคใต้ น

ขอคำแนะ​นำ เรื่องปลูกโกโก้​ แสมในแปลงสวนทุเรียน​หน่อยครับ…ต้องทำอะไร ยังไงบ้าง
กับสภาวะ​อากาศ​ร้อน​ตอนนี้?
#ภาค​ใต้ นราธิวาส​

1 Like

ผู้เชี่ยวชาญเคยแนะนำไว้ตรงนี้ครับ ผมอยากปลูกโกโก้ต้องทำยังไงครับ
โกโก้เป็นเขตร้อนชื้น ที่ต้องการร่มเงาในการเจริญเติบโต แต่ก่อนปลูกต้องศึกษาข้อมูลการตลาดให้ถ่องแท้เสียก่อน เดี๋ยวปลูกแล้วไม่รู้จะไปขายทีไหน
การปลูกโกโก้ ภายใต้ร่มเงา
1.กำหนดระยะปลูก 3X3 เมตร หรือ 3X2.8เมตร
2.ผลผลิตเมล็ด 160 กิโลกรัม
3.พันธ์ุลูกผสมอัพเปอร์อเมซอน
4.การปปลูก
4.1การเตรียมพื้นที่
1)ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2).ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3).ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2-2.5 ตัน
4) ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง3เมตรร่องน้ำ2 เมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากโกโก้สามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
4.2ปลูก ระยะ3X3 เมตร
4.3หลุมปปลูก 50X50X50 เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300กรัม ปุ๋ยคอกเก่า5กิโลกรัมกับดินหน้า 2/3ของหลุม
5.ถอดภาชนะปลูก ตัดปลายรากขดเล็กน้อย กลบดินท่วมดินเดิม ปักไม้ยึดลำต้น พลางแสง รดน้ำทันที
6.การให้ปุ๋ย
6.1 ควรใส่ปุ๋ยคอกเก่าปีละ 1ครั้ง
6.2หลังปลูกไปแล้ว ประมาณ 1เดือน ให้ปุ๋ยเคมี 16-16-16 หรือ 17-17-17+15-0-0 (2ต่อ1) +แคลเซี่ยม-โบรอน ในปปีที่1-2
6.3สำหรับปี 3-4 ให้ปุ๋ยเคมี12-12-17-2อัตรา 600-750 กรัม/ต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง+แคลเซี่ยม-โบรอน
6.4สำหรับปีที่5ขึ้นไป อัตรา 1 กิโลกรัม/ ต้น/ปี
ศัตรูพืชที่สำคัญ ด้วงกุหลาบ กัดกินใบอ่อน มวนโกโก้เจาะผล และโรคผลเน่า