ใก้ลจะเก็บผลได้ยังครับต้องดูยังงัย

ใก้ลจะเก็บผลได้ยังครับต้องดูยังงัย

10 Likes

ผิวสีเขียวซีด ขึ้นไข และมีสีเหลืองแต้ม

มีนวลขึ้นก็เก็บใช้ได้แล้ว

1 Like