มีที่ดินติดแม่น้ำยมอยากปลูกทุเรียน การปลูกขุดหลุมพอดีถุงหรือพูนดินกลบถุง อย่างไหนดีกว่ากันครับ พื้นที่น้ำไม่ขัง

มีที่ดินติดแม่น้ำยมอยากปลูกทุเรียน การปลูกขุดหลุมพอดีถุงหรือพูนดินกลบถุง อย่างไหนดีกว่ากันครับ พื้นที่น้ำไม่ขัง

การปลูกทุเรียนทำได้ 2แบบ
1.ยกโคก หรือเนินหลังเต่า กว้าง 3-เมตร สูง40 เซนติเมตร
2.ปลูกแบบขุดหลุมขนาด 50X50X50 เซนติเมตรบนโคกหรือเนินหลังเต่าโดยกลบดินให้ท่วมระดับดินเดิมประมาณ 1นิ้ว
3.ปลูกแบบนั่งคือกรีดถุงเอาออก จัดราก และตัดปลายรากแก้วเล็กน้อย วางต้นกล้าบนโคกหรือเนินหลังเต่าแล้วกลบดินให้ท่วมระดับดินเดิมประมาณ 1นิ้ว
ถ้าเราเตรียมดินปลูกดี ด้วยการ.ยกโคก หรือเนินหลังเต่ามาก่อนก็สามารถปลูกได้ทั้งแบบขุดหลุมหรือไม่ขุดหลุมก็ได้

2 Likes