ชมพู่ร่วง

ชมพู่ร่วง

3 Likes

1.จากภาพแสดงว่าต้นชมพู่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ เมื่ออกผลมาต้นก็ไม่สามารถเลี้ยงผลไว้ได้ทั้งหมด บางส่วนจึงถูกสลัดทิ้ง
2.ตอนนี้จำเป็นต้องให้ ต้องให้ปุ๋ยทางใบ21-7-35 หรือ15-5-20เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน
3.ปกติชมพู่ไม่ควรให้ติดผลมาก เอาแค่50%ก็เพียงพอแล้ว
4.ชมพู่ท่านไม่ได้ห่อผล ระวังแมลงวันจะเข้ามาเจาะก่อนเก็บ ต้องห่อด้วยถุงพลาสติกหูหิ้ว 6X14นิ้ว

1 Like