อาการยอดไม่เดินใบเป็นจุดปลายไหม้ของพริกครับ

อาการยอดไม่เดินใบเป็นจุดปลายไหม้ของพริกครับ

6 Likes

เบื่องต้นลองฉีดแมนโคเซปดูครับ

1 Like

เป็นอาการเกิดพิษจากการพ่น สิ่งต่างๆกับพืช เช่น อาจจะเข้มข้นเกินไป หรือ การผสมที่ไม่ถูกต้อง

2 Likes

น่าจะฉีดพ่นสารที่เข้มข้นเกินไปนะคับ

1 Like