มันเป็นตัวอะไรครับระบาดเยอะมากที่สวนส้มครับ ไรแดงก็ไม่ใช่ ไม่เคยเห็น กำจัดได้ไหมครับ

มันเป็นตัวอะไรครับระบาดเยอะมากที่สวนส้มครับ ไรแดงก็ไม่ใช่ ไม่เคยเห็น กำจัดได้ไหมครับ

3 Likes

เดานะครับ เพลี้ยไก่แจ้ส้มหรือเปล่านะครับ

เม็ดแดงๆ​ คือ​ เมล็ดหญ้า
ใบขุ่นๆ​ คือ​ ไรแดง
ส่วน​ เพลี้ยต่างๆ​ ดูที่ยอดอ่อน​ ผลอ่อน​ และ​ ดอกบาน

1 Like

ไรแดงกำลังระบาดรุนแรง ที่เห็นสีแดงๆขนาดใหญ่ถ้าเคลื่อนที่ได้จะเป็นด้วงเต่าที่เป็นตัวห้ำมากินไรแดง หรือเป็นตามที่คุณ suphotบอกก็ได้

1 Like

ไรแดงทุกพืชปัจจุบันจะดื้อยาเร็วมาก แค่พ่นยาเดิมซ้ำครั้งที่ 2ไรก็ดื้อแล้ว เพราะ7วันก็ออกลูกแล้ว ดังนั้นควรมียา 3-4กลุ่มใช้หมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกลุ่มกัน สารที่มีประสิทธิภาพกับไรแดง
ก. กลุ่มยาพื้นที่ใช้กำจัดแมลงแต่จะควบคุมปริมาณไรแดงได้
-กลุ่ม1 อีไทออน ไดคลอร์วอส ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่
ข. กลุ่มที่ใช้กำจัดไรแดงโดยเฉพาะ ได้แก่
-กลุ่ม10เฮกซี่ไทอะซอก(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม12 เฟนบูทาตินออกไซด์ โพรพาไกต์ เตตระไดฟอน
-กลุ่ม19 อามีทราซ
-กลุ่ม20ไบฟีนาเสต
-กลุ่ม21 ไพริดาเบน เฟนไพรอคซิเมต ทีบูเฟนไพแรด ฟีนาซาควิน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน
-กลุ่ม25ไซฟลูมีโทเฟน
-กลุ่มอื่นๆ ไวท์ออย ปิโตรเลียมออย กำมะถัน(ซัลเฟอร์)
หมายเหตุ ในฉลากยากำจัดแมลงมีหมายเลขกลุ่มกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว

1 Like