ปลูกกล้วยพันธ์อะไรดี

ปลูกกล้วยพันธ์​อะไรดี​

กล้วยหอมกับกล้วยไข่ ราคาดี แต่ต้องดูแลหน่อย ตัดเครือแล้วต้องหมั่นย้ายหลุม

กล้วยไข่กล้วยหอมอีกเสียง ส่งออกได้ด้วย

ถ้ากล้วยน้ำหว่า
ต้องมะลิอ่อง
จะขายดี
ทอดได้
ตากก็ดี
ฉาบก็อร่อย
ถ้าสุกมีรสหว่าน
มีประโยชน์ต่อร่างกาย
สรุปดีทุกอย่าง

กล้วยหักมุกก็น่าสนใจ คนปลูกไม่เยอะ เอาไว้ขายทำกล้วยปิ้ง

จะปลูกกล้วยพันธ์ุอะไร ขึ้นกับ
1.ตลาด
2.ราคา
3.ปริมาณผลผลิต/รอบการผลิต
4.การจัดการผลิตยากหรือง่ายอย่างไร
มองจากหัวข้อต่างๆแล้ว ตลาดกว้าง ต้องการตลอดปีทั้งภายในและต่างประเทศ ราคาสูง ปริมาณผลผลิตสูงปานกลาง การจัดการปานกลาง ผมว่ากล้วยหอม และกล้วยไข่