สูตรปุ๋ยปาล์มเริ่มปลูก

สูตรปุ๋ยปาล์มเริ่มปลูก

3 Likes

สูตรเสมอ 15-15-15 ครับผม

1 Like

25-7-7ครับ

1 Like

สูตรเสมอเหมือนกันครับ ต้นละครึ่งถึงโลครึ่งครับ แล้วแต่อายุปาล์ม

ใส่ปีละสามรอบนะคะ ต้นฝน กลางฝน ปลายฝน

การตรวจวิเคราะห์ดิน** และปรับสภาพดินทุกปี เพื่อให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างสมบูรณ์ไม่การตรึงธาตุอาหารบางตัวไว้

  1. แนวทางที่1 ใช้ สูตรเสมอ 15-15-15 ในช่วงปาล์มเล็ก
    2.แนวทางที่2. เป็นแนวที่มีการศึกษาจนออกมาเป็นสูตรดังตารางการใส่ปุ๋ยปาล์มอายุต่างๆและวิธีการใส่ ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์