มะเขือเทศออกดอกเป็นอาทิตย์แล้วร่วง เป็นเพราะอะไรคะ

มะเขือเทศออกดอกเป็นอาทิตย์แล้วร่วง เป็นเพราะอะไรคะ

1 Like

อากาศร้อนจัด ก้านเกสรตัวผู้จะสั้นกว่าปกติ และอยู่ต่ำำกว่าเกสรตัวเมีย จึงไม่ผสม ดอกร่วง ถ้ามีหลายดอกเก็บเกสารตัวผู้เวลาเช้าๆ และช่วยผสม อาจจะติดบ้าง