ขอความรู้การปลูกกัญชงหน่อยครับ

ขอความรู้การปลูกกัญชงหน่อยครับ