อาการผิดปกติของแก้วมังกรเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง และมีวิธีแก้อย่างไรครับ

อาการผิดปกติของแก้วมังกรเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง และมีวิธีแก้อย่างไรครับ

7 Likes

น่าจะเป็นเพลี้ยหอยครับเคยเห็นในกระบองเพชรอยู่ครับ

1 Like

น่าจะเป็นโรคราอัลเทอร์นาเรีย ลองพ่นคอปเปอร์หรือแมนโคเซบ ไม่ก็โพรคลอราซ

1 Like

จากภาพ เป็นอาการของโรค ต้นแห้ง หรือ แคงเคอร์ (Stem canker) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Neoscytalidium dimidiatum (เดิมเรียกว่าโรค โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล ( Stem brown spot ) มีสาเหตุจากเชื้อรา Dothiorella sp .
จากภาพ น่าจะมีการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชบางอย่างที่สามารถควบคุมการเจริญของเชื้อสาเหตุได้บ้าง เพราะมีบางแผลที่แห้ง แต่ยังมีอีกมากที่ช้ำฉ่ำน้ำอยู่
แนวทางการจัดการ
|๑.|ต้องเก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคออกจากให้หมด หลังจากการตัดแต่งกิ่ง เพราะหากไม่ตัดแต่งกิ่งเป็นโรคออกไป หรือ ตัดแล้วทิ้งไว้ในแปลงปลูก การป้องกันกำจัดโรคจะได้ผลไม่เต็มที่ เพราะยังมีแหล่งแพร่กระจายโรคอยู่ตลอดเวลา|

|๒.ในแปลงที่มีโรคระบาดมากๆ |เมื่อตัดกิ่งที่แสดงอาการออกทิ้ง แล้วเมื่อกิ่งใหม่แตกออกมาอายุ ๕ วัน เริ่มพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช (จากงานวิจัยเชื้อจะเข้าทำลายเมื่อกิ่งอ่อนอายุประมาณ ๗ วัน) โดยใ้ช้สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นสลับหรือผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
หรืออาจจะใช้สาร กลุ่มรหัส ๓+๑๑ ที่มีจำหน่ายในรูปของสารผสมสำเร็จก็ได้แต่อย่าลืมผสมสารประเภทสัมผัสด้วย

2 Likes

ขอบคุณครับผม