ระยะใส่ปุ๋ยข้าวโพดสูตรอะไรคับ

ระยะใส่ปุ๋ยข้าวโพดสูตรอะไรคับ

1 Like

อายุ 7-14 วัน ใส่สูตร 23-8-8 เลยครับ