อยากปลูกพุทรานมสดไม่ทราบว่าทิศทางการตลาดเป็นอย่างไรครับ

อยากปลูกพุทรานมสดไม่ทราบว่าทิศทางการตลาดเป็นอย่างไรครับ

2 Likes

ใช่พุทราลูกใหญ่ๆไหมคะ