ที่ดิน5ไร่เคยเป็นที่นาและที่ข้างๆก็เป็นที่นาจะปลูกมันสำปะหรังควรทำแบบไหนใครทราบบ้างครับ..มือใหม่ครับ

ที่ดิน5ไร่เคยเป็นที่นาและที่ข้างๆก็เป็นที่นาจะปลูกมันสำปะหรังควรทำแบบไหนใครทราบบ้างครับ…มือใหม่ครับ

2 Likes

อาจต้องตรวจดินแปลงข้างๆก่อน ว่าสภาพเป็นยังไง แล้วบำรุงก่อนปลูก

1 Like

น้ำท่วมขังไหมครับ การระบายน้ำดีไหม

1 Like

เกรงว่าน้ำใต้ดินจากแปลงนาข้างเคียงอาจจะซึมเข้ามาในบริเวณแปลงปลูกมันสำปะหลัง
ควรวิเคราะห์ดินก่อน ไถพรวน ปรับสถาพดิน ด้วยปูน ใส่ปุ๋ยคอกเก่า 1.5-2.0 ตัน

1 Like

ขอบคุณมากครับ