ข้าวออกรวงไม่พร้อมกันในแปลง มีออกดอก เมล็ดน้ำนม เริ่มเหลือง จะฉีดฮอร์โมนได้ไหมครับ มีผลเสียอะไรไหม

ข้าวออกรวงไม่พร้อมกันในแปลง มีออกดอก เมล็ดน้ำนม เริ่มเหลือง จะฉีดฮอร์โมนได้ไหมครับ มีผลเสียอะไรไหม

2 Likes

ข้าวไม่ออกเพราะแล้งหรือเปล่า ถ้าฉีดบำรุงก็น่าจะได้อยู่นะ

น้ำไม่พอหรือเปล่า

ฮอร์โมนชีวภาพไม่มีผลเสียครับ