หน้าฝนชุกเราใส่ปุ๋ยเคมีทุเรียนได้ไหมครับ

หน้าฝนชุกเราใส่ปุ๋ยเคมีทุเรียนได้ไหมครับ

3 Likes

ใส่ได้ครับ แต่ต้องเลือกสูตรที่มีไนโตรเจนไม่มากเกินไปนัก ควรเลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุ NPK ให้ครบถ้วนและที่สำคัญควรมีการเสริมแคลเซียมให้พืชอย่างสม่ำเสมอทั้งทางดินและการฉีดพ่นทางใบ

3 Likes

ใส่ได้ แต่ต้องระวังน้ำมันชะล้างปุ๋ย อาจจะเปลือง