เชื้อราบิวเวอร์เรีย และ เมธาไรเซียม ใช้กำจัดหนอนแมลง ได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ มีท่านไหนเคยใช้บ้าง เมื่อเทียบกับ เคมี ดีและ

เชื้อราบิวเวอร์เรีย และ เมธาไรเซียม ใช้กำจัดหนอนแมลง ได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ มีท่านไหนเคยใช้บ้าง เมื่อเทียบกับ เคมี ดีและด้อย ต่างกันอย่างไรบ้างครับ

6 Likes

จากที่เคยเห็นของหลายๆท่านก็ได้ผลดีนะ อาจเป็นทางเลือกสำหรับคนไม่อยากใช้เคมี ศัตรูพืชบางอย่างดื้อยาไวด้วย

1 Like

ขอบคุณมากเลยครับ

การจัดการศัตรูพืชในแปลงอินทรีย์
1.วิธีเขตกรรม เช่น พันธุ์ต้านทาน ปลูกพืชสลับแถว ปลูกพืชหมุนเวียน ไถพรวน การตัดแต่งกิ่ง
2.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง การใช้มือเก็บทำลาย
3.สารสกัดจากพืช สะเดา หางไหล ข่าแดง ตะไคร้หอม
4.สารชีวภันฑ์ เชื้อบีทีกำจัดหนอน เชื้อบิวเวอเรีย เมทาไรเซียมกำจัดแมลงปากดูด
5.การเลี้ยงตัวห้ำตัวเบียน เช่น มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าลายไปกำจัดแมลง
6.การใช้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ เช่น กำมะถัน สารกลุ่มซิลิเกต น้ำส้มควันไม้
7.การใช้สารกลุ่มน้ำมันพืช หรือไวท์ออย ปิโตรเลียมออย
การจัดการแต่ละวิธีจะลดจำนวนศัตรูพืชได้ 10-30%เมื่อรวมกันหลายๆวิธีจะได้70-80%

1 Like

ส่วนการใช้ชีวภัณฑ์บิวเวอเรียหรือเมทาไรเซียม จะได้ผล30-60%เมื่อเทียบกับสารเคมี สารเคมีจะดีกว่า เร็วกว่า แต่สารเคมีก็อันตรายมากกว่า ตกค้างในผลผลิต แมลงดื้อยา ดังนั้นควรใช้วิธีผสมผสานจะเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ควรเลือกซิ้อชีวภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว จะได้ไม่ถูกหลอกลวง หรือมีการปลอมปนสารเคมีร้ายแรง

1 Like

ตามภาพเป็นชีวภัณฑ์ที่ไม่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีทะเบียน อาจมีเชื้อไม่มากพอ หรือปลอมปนสารเคมี ควรได้จากแหล่งที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยราชการ

1 Like

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ