ทุเรียนเล็กเพียไฟลงหนักมาก แก้อย่างไงดีคับ

ทุเรียนเล็กเพียไฟลงหนักมาก แก้อย่างไงดีคับ

ลองอะบาเมกติน ดูคับ แต่ว่ามันดื้อยาเร็วมากอาจต้องเปลี่ยนหรือสลับใช้หลายตัว