ทุเรียนมีอาการแบบนี้ เป็นเพราะอะไรครับ มีวิธีแก้ไขยังไงครับ

ทุเรียนมีอาการแบบนี้ เป็นเพราะอะไรครับ มีวิธีแก้ไขยังไงครับ

5 Likes

ขอภาพชัดๆกว่านี้ได้ไม๊ เพราะขยายดูลักษณะเส้นใยไม่ได้

ประมาณนี้ครับอาจารย์

น่าจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรครากเน่าโคนเน่า ที่มาพัฒนาที่ส่วนบนของต้น
๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ

๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด

๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ*

๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.
สารป้องกันกำจัดโรคพิชที่มีประสิทธิภาพสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
ทุเรียนยังจีดเป็นทุเรียนเล็ก ต้นอื่นๆที่ยังไม่แสดงอาการควรรีบป้องกันไว้ก่อนด้วยการหว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.

สภาพสวนคงมีคามชื้นสูงมาก เพราะนอกจากจะมีโรครากเน่าโคนเน่าแล้ว บนใบยังเกิดโรค ตะไคร่ และ ใบจุดสาหร่ายด้วย

1 Like

ขอบคุณครับอาจารย์