ผีเสื้อชนิดนี้ มีอันตรายต่อดอกทุเรียนไหมครับ

ผีเสื้อชนิดนี้ มีอันตรายต่อดอกทุเรียนไหมครับ

1 Like

คงต้องระวังมันวางไข่ พอเป็นหนอนแล้วคงกินใบ