อยากปลูกทุเรียนครับขอคำแนะนำหน่อยครับ

อยากปลูกทุเรียนครับขอคำแนะนำหน่อยครับ

2 Likes

ได้ครับไม่ควรเป็นพื้นที่สูง เกินกว่า 800 เมตรจากน้ำทะเล โอกาสอาจเกิดน้ำค้างแข็งในฤดูหนาว การบานดอกในช่วงอากาศเย็นเกสรตัวเมียก็จะแห้งได้ง่ายและผสมไม่ติด เท่าเห็นในภาคเหนือ ที่เชียงราย น่าน เชียงใหม่ บริเวณที่ปลูก ต้องมีความชุ่มชื้น เช่นใกล้มาบน้้ำ ลำน้ำ น้ำตก ใกล้แม่น้ำ คือต้องมีหุบความชื้น เอาอย่างนี้นะครับก็ปลูกได้
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน ทีสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
2.การเตรียมดิน ไถหรือพรวน ยกโคกหรือ ร่องเนินหลังเต่า แล้วปลูกบนโคกหรือบนร่องเนินหลังเต่า เพื่อการระบายน้ำดี ทุเรียนโตไว
3.จัดหาต้นพันธ์ุตามที่ต้องการ เช่น หมอนทอง ชะนี ก้านยาว กบ ต้นแข็งแรง สูง 50-75 เซนติเมตร
4.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
5. ให้น้ำสม่ำเสมอ ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
6.ป้องกันจัดโรคและแมลงโดยเฉพาะโรคโคนเน่า หว่านเชื้อไตรโคเดอรมาบริเวณโคน
ที่ที่ไม่มีความชื้นตามที่บอกไว้เลิกคิดเลยเสี่ยงต่อการตายสูง
1.รูปทุเรียนปลูกใหม่


2.รูปทุเรียนหมอนทอง
3.ชะนี
4.พวงมณี
5.ก้านยาว