ในช่วงนี้ปลูกพืชอะไรดีที่จะมี่รายได้ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน

ในช่วงนี้ปลูกพืชอะไรดีที่จะมี่รายได้ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน.

2 Likes

ฤดูฝนก็อีกไม่กี่เดือน พืชผักดีไหมครับ

มันสำคัญเรือ่งน้ำ ครับหากมีน้ำปลูกพืชผัก ข้าวโพดหวาน ถั่วต่างๆได้ทุกชนิด