ในสวนผักมีหนูมารบกวน จัดการอย่างไรดี

ในสวนผักมีหนูมารบกวน จัดการอย่างไรดี

ควรใช้วิธีกลใช้กรงดักหนูใช้เหยื่อล่อที่หนูชอบมากๆเช่น ข้าวโพด หรือขนมปัง จับไปปล่อยในป่าหนูจะลดจำนวนประชากรลงได้

1 Like

กรงดักเลยค่ะ ตามอาจารย์สุเทพ

1 Like

กรงดักเลย ใช้ได้ผลสุด