การเตรียมดินปลูกไม้ผลต้องเตรียมยังไงคะขอคำแนะนำด้วยค่ะมือใหม่ทดลองปลูกค่ะ

การเตรียมดินปลูกไม้ผลต้องเตรียมยังไงคะขอคำแนะนำด้วยค่ะมือใหม่ทดลองปลูกค่ะ

4 Likes

การเตรียมดินปลูกมังคุด
บริเวณที่ปลูก ต้องมีความชุ่มชื้น เช่นใกล้มาบน้้ำ ลำน้ำ น้ำตก ใกล้แม่น้ำ คือต้องมีหุบความชื้น** ควร ปลูกกล้วยหอมให้ร่มเงาและความชุ่มชื้น ไว้ก่อน2-3เดือนได้ก็ดี
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน(PH 5.5-6.5)
2.การเตรียมดินกำหนอ ระยะปลูก8X8 ไถหรือพรวนยกโคกหรือเนินหลังเต่า กว้าง 3-4 เมตรสูง 40-50 เซนติเมตร เพื่อการระบายน้ำดีแล้ว ตากดิน2สัปดาห์ก่อน ปลูกบนโคกหรือบนเนินหลังเต่า โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้ามังคุดประมาณ 1 นิ้ว
3.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
4. ทำการรดยารา เนื่องรากกระทบกระเทือน
5.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
ที่ที่ไม่มีความชื้นตามที่บอกไว้เลิกคิดเลยเสี่ยงต่อการตายสูง
6.การดูแล
6.1การใส่ปุ๋ย
1)ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2 )ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ได้แก่ สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง
7.การบริหารจัดการศัตรูพืช หมั่นดูแลโรคและแมลง
การตัดแต่ง เพื่อให้ได้มังคุดต้นเตี้ย โครงสร้างแข็งแรง
8.การดูแลมังคุด เริ่มให้ผลแล้ว
การให้ปุ๋ย
8.1ปุ๋ยคอก 15-20 กิโลกรัม/ต้น ปรับโครงสร้างดิน
8.2ปุ๋ยเคมี
8.2.1ช่วงบำรุงต้น 16-16-16 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น
8.2.2 สร้างตาดอก 8-24-24 หรือ 9-24-24 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น
8.2.3 ช่วงขยายผล 16-16-16 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น
8.2.4 พัฒนาคุณภาพ 13-13-21 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น
9.การให้น้ำ งดให้น้ำ ช่วง ก่อนออกดอกและก่อนเก็บผล 20 วัน

3 Likes

ขอบคุณค่ะ