มะม่วงที่ปลูกเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรครับ

มะม่วงที่ปลูกเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรครับ

8 Likes

แมลงลงหรือป่าวคะก่อนหน้านี้

1 Like

ไม่มีนะครับออกยอดมาใบก็หายไปเอง

เป็นเชื้อราทำลายยอด ทำให้ยอดแห้ง (die back) ตัดแต่งกิ่งเผาทำลาย

3 Likes

ขอบคุณครับ

แมลงครับ มันลงคืนเดียวหาย มันชอบกัดใบอ่อนๆตอนใบงอกครับ

1 Like

ใช้สารทำใบครับ

1 Like