ขี้ตี่แต่มักม่วนที่น้อยก็ทำน้อยไว้ใช้ วิธีทำน้ำส้มควันไม้ น้ำส้มควันไม้มีธาตุอาหาร300ชนิดฆ่าเชื้อราไวรัสแบตทีเรียไดแก้ใบ

ขี้ตี่แต่มักม่วนที่น้อยก็ทำน้อยไว้ใช้ วิธีทำน้ำส้มควันไม้
น้ำส้มควันไม้มีธาตุอาหาร300ชนิดฆ่าเชื้อราไวรัสแบตทีเรียไดแก้ใบหงิกได้ฯลฯ https://stream.mux.com/Eg9gPHJYXUW48OdCphxKPIfw7ZIzoz7cHZ7bp5LIPuY.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/0lkjcr72q3.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=qiPF1LObMyms800L1tAJIG5surBbL5XO6UEBRShcWTpc

2 Likes