โรคแส้ดำ ทำอย่างไรถึงหายค่ะ ใช้ยาตัวไหนฉีด

โรคแส้ดำ ทำอย่างไรถึงหายค่ะ
ใช้ยาตัวไหนฉีด

2 Likes

โรคแส้ดำของอ้อย ( Smut)
สาเหตุ เชื้อรา Ustilago scitaminea
การจัดการ
๑.ไถแปลงอ้อยตอที่เป็นโรครุนแรงทิ้ง ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อในแหลล่งปลูก
๒ ปลูกพันธุ์ต้านทานโรค เช่น อู่ทอง ๒ อู่ทอง ๔ เค ๘๔-๗๗ เค ๙๐-๗๗ ส่วนอ้อยพันธุ์ เค ๙๓-๑๕๓ ฟิล ๖๖-๐๗ เอฟ ๑๗๒ อ่อนแอต่อโรค
๓.ปลูกอ้อยด้วยท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค เนื่องจากโรคระบาดไปได้ทางท่อนพันธุ์
๔.แช่ท่อนพันธุ์ในสารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) นาน ๓๐ นาทีก่อนปลูก
๕.ตรวจไร่อย่างสม่ำเสมอหลังปลูก เมื่อพบอ้อยเริ่มแสดงอาการแส้ดำ ควรตัดแส้ดำออกเมื่อเริ่มปรากฏอาการก่อนที่เยื่อหุ้มแส้ดำจะหลุดออก หรือขุดกอเป็นโรคออกเผาทำลาย

ควรรีบตัดออกจากแปลงปลูกให้หมด ถ้ายังสามารถพ่นสารฯได้ เลือกสารอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ ๔ แล้วผสมด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก

2 Likes