ผมอยากทราบว่าเผือกเป็นตาเสือใช้ยาอะไรฉีดถึงจะหายครับ

ผมอยากทราบว่าเผือกเป็นตาเสือใช้ยาอะไรฉีดถึงจะหายครับ

6 Likes

โรคตาเสือ มีสาเหตุจากเชื้อรา ไฟทอปทอร่า
สารป้องกันกำจัดโรคพิชที่มีประสิทธิภาพสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส

ช่วงแรก ใช้สารกลุ่มรหัส P07(33) สัก ๒-๓ ครั้ง เพราะสารกลุ่มนี้สามารถเคลื่อนที่ลงไปที่ระบบรากได้ จะช่วยควบคุมส่วนที่อยู่ที่ระดัยดิน หลังจากนั้นอาจจะสลับด้วยสารกลุ่มรหัสอื่นๆ ตามสะดวก

2 Likes

ใช้ยาอะไรครับ

เอารายชื่อสารที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำด้านบนไปถามซื้อที่ร้านค้าได้เลยครับ ยี่ห้อเอาตามสะดวก

ขอชื่อยาหน่อยครับ

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำชื่อยาไว้ด้านบนแล้วครับ เลือกใช้เอาเลย

อ่อครับ

ผมใช้โบคุ้ม เอาอยู่ครับ ราคา1,350บาทบวกกับเมทา35ยาจับใบ ห้ามใส่โฮโมน ฉีดพ้นสามครั้งอยู่ครับ

2 Likes

กี่วันฉีดทีครับ