ใครขายเชื้อบีที มีขยายได้บ้างครับ ขอทีอยู่บ้าง

ใครขายเชื้อบีที
มีขยายได้บ้างครับ
ขอทีอยู่บ้าง

1 Like

สวนเกษตรผสมผสาน​
ลองหาดูครับ

1 Like