ปลูกบานไม่รู้โรยอย่างไรดี

ปลูกบานไม่รู้โรยอย่างไรดี

การปลูกบานไม่รู้โรย
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์ดิน และปุ๋ยคอกเก่า 2-2.5 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.20-1.5เมตรร่องน้ำ 50เซนติเมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากบานไม่รู้โรยามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
5.ปลูก 3 แถว ระยะ50X50เซนติเมตร
6. การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 15-15-15+15-0-0 ผสมปุ๋ยคอก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก30วัน 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่และหากบานไม่รู้โรยยังไม่สมบูรณ์พอค่อยเพิ่ม 46-0-0 อัตรา 10-20 กิโลกรัม/ไร่และหลังงย้ายปลูก 60 วัน 12-24-12 หรือ8-24-24 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่พร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้บานไม่รู็โรยเติบโตแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกดก
7.ให้น้ำสม่ำเสมอช่วงเช้า อย่าให้แฉะ วันเว้น1-2วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
8.ปัจจัยสำคัญก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ ทำให้ใบพริกหงิกงอ ใบเล็ก
9.พันธ์ุคงต้องศึกษา ว่าจะเป็นพันธ์ุเด็ดดอก หรือตัดดอก ซึ่งมลูกผสมใหม่ให้เลือกมากมาย แต่ต้องศึกษาความต้องการของตลาดด้วย

1 Like

ขอบคุณครับ