กรณีหาขี้หมูมาทำน้ำหมักไม่ได้(แถวบ้านไม่มีฟาร์ม)ใช้อะไรแทนได้ครับ(จะเอามาฉีดมันสัมปะหลัง)

กรณีหาขี้หมูมาทำน้ำหมักไม่ได้(แถวบ้านไม่มีฟาร์ม)ใช้อะไรแทนได้ครับ(จะเอามาฉีดมันสัมปะหลัง)

1 Like

ฮอโมนเขียวตามร้านหมู่บ้านเยอะถุง25บ.หรือยูเรีย46.0.0
1กำมือเล็กๆ/น้ำ20ลิตรพ่นสูงๆมีลมยิ่งดี

2 Likes