หน้านี้ ควรปลูกพืชเศรษกิจอะไรดี ที่ใช้เวลาระยะสั้น

หน้านี้ ควรปลูกพืชเศรษกิจอะไรดี ที่ใช้เวลาระยะสั้น

3 Likes

ถ้ามีน้ำ พืชตะกูลถั่ว ฟักเขียว แตงไทย ฟักทอง พืชผักใบ

1 Like

ฟักทอง ถั่วฟักยาว แตกกวา มะเขือ ครับ

1 Like

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ