ตากแดดได้หรือยังครับ(มะละกอ)ชุดทดลองเพาะ...ขอบคุณครับ

ตากแดดได้หรือยังครับ(มะละกอ)ชุดทดลองเพาะ…ขอบคุณครับ

3 Likes

ออกรับแสงเพิ่มได้แล้วครับ ต้นจะได้อ้วนและแข็งแรงอาจต้องพลางช่วยตอนบ่ายสักนิด รวมทั้งการให้น้ำให้เพียงพอ อย่าให้มากจนแฉะอาจทำให้เกิดโรคได้ ครับ

1 Like

ครับ…ขอบคุณครับ