ขอคำแนะนำหย่อนะครับ ผมจะปลูกอะไรดีครับ พอดีพึ่งปรับพื่นที่เสร็จครับ

ขอคำแนะนำหย่อนะครับ
ผมจะปลูกอะไรดีครับ พอดีพึ่งปรับพื่นที่เสร็จครับ

22 Likes

สนใจพวกไม้ป่า ป่า3อย่าประโยชน์4อย่างไหมครับ

2 Likes

องุ่นเลยครับยากท่าทายดี

1 Like

ถ้ามีน้ำแบบนี้ตลอด ปลูกอะไรก็ได้หมด ยิ่งถ้าทำตามพ่อหลวง ร.9 ยิ่งง่ายเลย เศรษฐกิจพอเพียง

2 Likes

สระกว้าง ยาว กี่เมตรครับ

1 Like

20*30ครับ

1 Like

เมื่อมีน้ำดีพร้อม ไม้อะไรก็ไปได้ทุกอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่น่าสนใจมาก คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย เพื่อการส่งออก

4 Likes

มะม่วงเลยครับ

1 Like

ทำเกษตรเรื่องกล้วยๆ เอาดล้วยนำไปก่อนคับ แล้วสับหว่างด้วยไม้ผลคับ ส่วนขอบสะปลูกตะไคร้หรือแฝกหรือหญ้าเลี้ยงสัตว์กันดินพังเวลาฝนตกคับ

2 Likes