จากภาพพริกเป็นโรคอะไรครับ

จากภาพพริกเป็นโรคอะไรครับ

7 Likes

โรคใบไหม้มั้งครับ

ไวรัสในพริกครับ ถอนทิ้ง

ใช้แต่นำ้มูลวัวรดค่ะ

2 Likes

ใบเริ่มไหม้จากยอดต้น แล้วเน่าเลย มียาตัวใช้ป้องกันก่อนไหมครับ

ตัดยอดที่แสดงอาการผิกปกติออก ลดความเข้มข้นของน้ำหนักลง