ต้นมันเพิ่งปลูกงอกมามีลักษณะแบบนี้สาเหตุเกิดจากอะไรครับ

ต้นมันเพิ่งปลูกงอกมามีลักษณะแบบนี้สาเหตุเกิดจากอะไรครับ

4 Likes

ออกมาจากตาหรอคับ

ลองเปิดดูอาจจะพบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ถ้าไม่มีเพลี้ยแป้ง จะเกิดจากการพ่นยาคุมหญ้า