ข้าวนาปรังอายุ82 วันกำลังเป็นน้ำนม,(ส่วนมาก)ควรปล่อยน้ำออกหรือขังน้ำใว้ก่อนดีครับ

ข้าวนาปรังอายุ82 วันกำลังเป็นน้ำนม,(ส่วนมาก)ควรปล่อยน้ำออกหรือขังน้ำใว้ก่อนดีครับ

ขังไว้ก่อน รอเหลืองสักครึ่งรวง ค่อยระบายออก
ข้าวเป็นน้ำนมขาดน้ำไม่ได้
เดี๋ยวเม็ดลีย