ปี2564ราคาข้าว ราคามัน ประมารเท่าไร

ปี2564ราคาข้าว ราคามัน ประมารเท่าไร

เรื่องราคาคงต้องติดต่อ ท่านคง เข้าไปค้นหาากเว็บไซท์ ของพาณิชย์จังหวัด หรือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือ เว็บไซท์ของตลาดที่ท่านต้องการ เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง

เก็งราคายากนะคะ