ขอสอบถามหน่อยครับ ปลูกมังคุดไม่โตสาเหตุเป็นเพราะอะไร

ขอสอบถามหน่อยครับ ปลูกมังคุดไม่โตสาเหตุเป็นเพราะอะไร

2 Likes

เกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับ ปกติให้ปุ๋ยไหม แล้วให้น้ำพอเหมาะหรือป่าวครับ

มังคุดโตช้ามาก จะเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 7-10 ปี ได้ผลผลิตไม่เกิน 5 กก./ต้น ในปีแรกค่ะ