เกิดจากอะไร และจะแก้ไขยังไงครับ

เกิดจากอะไร และจะแก้ไขยังไงครับ

1 Like

แมลงน่าจะกินใบนะคะ แต่ไม่รู้ว่าแมลงอะไร

เกิดจากการขาดธาตุอาหารและมีด้วงมากัดกินใบตอนกลางคืน